DKC7211 Silajlık Mısır Tohumu Kalite analiz değerleri silajlık çeşitlerimiz arasında en yüksek çeşitlerimizden biridir. Özellikle, kalite unsurunu ön plana alan hayvan işletmelerine tavsiye edilmelidir.
FAO:
750
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Iç Anadolu |
Olum Günü:
120
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) | GAP (Sanliurfa, Mardin) |
Kullanım Alanı:
Silaj
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8.000-9.000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
16-18 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Güçlü
Bitki Boyu:
Çok uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-16, Uzunlamasına 45-48
Verim Stabilitesi:
Çok iyi
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
100-105 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Çok yüksek
Yatmaya tolerans:
Yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Yüksek
Silaj Kalite Değeri:
Yüksek
Ortalama (0 Oylar)