DKC6664 2.Ürün, Ana Ürün (İç Anadolu,Marmara,Karadeniz,) Olum grubunun en verimli çeşitlerindendir. Serin bölgerde ana ürün sıcak bölgelerde 2.ürün ekilmesi önerilir.
FAO:
630
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz |
Olum Günü:
113
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
GAP (Sanliurfa, Mardin) |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9.000-9.500 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
15 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Mükemmel
Bitki Boyu:
Uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 20-22, Uzunlamasına 38-40
Hektolitre (gr/100 lt)
73-77 gr gr
Rutubet Atma Hızı:
Normal
Hasatta Yeşil Kalma:
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
125-135 gün Sıcak bölgeler, 145-155 gün Serin bölgeler
Stres Koşullarına Tolerans:
Mükemmel
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Mükemmel
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Çok yüksek