KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ – İLETİŞİM FORMU

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti. (“Monsanto” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verilmektedir:

 

 • Verileriniz, “veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olmasıhukuki sebebine dayalı olarak, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, soru/geri bildirim/talep/şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması ile iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Verileriniz, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Verileriniz, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması) amacıyla işlenmektedir.
 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, soru, öneri, talep ve şikayetleriniz ile hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verileriniz Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda doldurulan form aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz, “Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?” başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun hareket edilmektedir.

 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

 

 • Yazılı Başvuru: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad. No: 53 34771 Ümraniye, İstanbul
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: monsanto@hs01.kep.tr

 

Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.