DKC6050 2. Ürün (İç Anadolu Ana Ürün) Mısır Tohumu Sağlam kök ve gövde yapısına, yüksek verim potansiyeline ve de yüksek dane kalitesine sahiptir. Sıcak stresine ve yaprak hastalıklarına (HT) toleransı yüksektir, olgunlaştıktan sonra dane rutubetini hızlı atar.
FAO:
600
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Iç Anadolu |
Olum Günü:
110
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Dogu Anadolu |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9.000-9.500 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
15 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-20, Uzunlamasına 36-38
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
Sıcak bölgeler 120-130 gün, Serin bölgeler 140-150 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Mükemmel
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Mükemmel
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Çok yüksek