DKC6761 Ana Ürün Sıcaklık stresine son derece dayanıklıdır.Toprak seçiçiliği olmadan tüm ana ürün koşullarına rahatlıkla ekilebilir.Verim Stabilitesi çok yüksketir
FAO:
650
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Ege | Akdeniz |
Olum Günü:
116
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8.930 tohum/da tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Sıra Üzeri Sıklık:
16 cm cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Normal
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-18, Uzunlamasına 38-42
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Normal
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
150-155 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Çok yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Mükemmel
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Normal