DKC6761 Ana Ürün Fusarium toleransıyla kök hastalığı bulunan bölgelerde yüksek veirimin sigortası, yeni jenerasyon ana ürün danelik mısır tohumu
FAO:
650
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) |
Olum Günü:
114
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
10.000-10.500 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
15 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Mükemmel
Bitki Boyu:
Normal
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-18, Uzunlamasına 36-42
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
150-155 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Çok yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Çok yüksek
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Mükemmel
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Çok yüksek