TOPRAK HAZIRLIĞI

19.Eki.2016

Mısır yetiştiriciliğinde üretimin temel taşını toprak özellikleri oluşturmaktadır. Toprak seçiciliği yönünden çok seçici olmasa da organik maddece zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklarda yüksek verim potansiyeli sağlamaktadır. Mısır için en uygun asitlik derecesi pH 6.5-7 arasındadır. Mısır tohumlarının çimlenmesi için minimum 9-10 °C toprak sıcaklığına ihtiyaç duymaktadır. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları mısırın gelişimi üzerine etki etmektedir. Mısır gelişimi için en uygun sıcaklıklar gündüz 25-32 °C ve gece 16-22 °C dir. Hava sıcaklığının 4 °C altına düştüğü durumlarda fotosentez faaliyeti azalmaya başlar. 35 °C üzerindeki yüksek sıcaklıklarda ise döllenme ve danenin hektolitre ağırlığı olumsuz yönde etkilenmektedir.

 

EKİM ÖNCESİ TOPRAK HAZIRLIĞI

 

Ekim öncesi toprak işlemek, ekimi yapılacak mısırın ana ürün ya da ikinci ürün oluşuna göre farklılık gösterebilir. Mısır ana ürün olarak ekildiği zaman, ilkbaharda toprak tava geldiğinde, dipkazan ya da pulluk ile 8-10 santimetre derinlikte sürülmeli ve taban taşı kırılarak toprağın sert zeminin gevşetilmesine dikkat edilmelidir. Daha sonra, tarla ekimden hemen önce, kültivatör (kazayağı) sonra da tırmık ile 10-15 santim derinlikte işlenerek ekime hazır hale getirilmelidir.

 

 Mısır ikinci ürün olarak ekildiğinde ise Haziran ya da Temmuz ayları içerisinde yapılacak hububat hasadından sonra hasat sapları tarladan uzaklaştırılmalı, tarla sulanıp toprak tava geldiğinde sürülmelidir. Ardından diskaro ve yaylı tırmık çekilerek mısır ekim yatağı hazırlanmalıdır.

 

Bitkinin sağlıklı olabilmesi için öncelikle kök yapısının güçlü olması gerekir. Bitki kökünün sağlıklı gelişimi için ise toprağın iyi işlenip yumuşatılmış, derin bir işleme ile havalandırılmış, hastalık etmenlerine karşı güneşlendirilmiş ve drenajı sağlanmış olması önemlidir. İyi bir toprak hazırlığı sonrası iyi bir bitki çıkışı sağlanır. Mısır daha rahat köklenir ve ileriki dönemde daha rahat kılcal kökleri oluşturur. Bu da mısırın tarladan daha iyi yararlanmasını teşvik eder. Rahat köklenen mısır büyüdükçe gövdesini de daha sağlam oluşturur. Dolayısıyla iyi kök ve gövde oluşturan bir mısırdan yüksek çeşit performansının yanı sıra yüksek verim alınabilir.

 

MISIRDA TOPRAK ANALİZİ

 

Besin maddelerince fakirleşen topraklara uygun gübreleme yapılmadığında toprakların verimliliğinde yıldan yıla kayıplar görülebilir. Bu nedenle sürekli ekim yapılan toprakların verim güçlerini kaybetmemeleri için dahası verim güçlerini arttırmak için toprağa uygun gübreleme yapılmalıdır.

 

Gübreleme ile topraktan uzaklaşan besin maddeleri toprağa uygun zaman ve miktarda bitkinin alabileceği şekilde verilmelidir. Bu zaman, miktar ve gübrenin cinsi de ancak uygun koşullarda topraktan alınan numunenin laboratuvarda yapılan toprak analizi ile belirlenebilir. Toprak analizinin amacı, toprakta var olan bitkiye yararlı besin maddelerinin miktarlarını bularak, bu topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübrenin çeşidinin ve miktarlarının belirlenmesidir.

 

Dolayısıyla tarlada yetiştirilen ürünler için hangi gübrenin ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair soruların doğru cevabı toprak analizine dayalı bir gübreleme programı uygulamaktır.

 

Bitkinin ihtiyacından fazla veya az gübre kullanımı karlılığı azaltabilmektedir. Toprağa gerektiğinden fazla verilen herhangi bir besin maddesi topraktaki besin maddeleri arasındaki dengeyi bozabilir ve birbirlerinin alımlarını engelleyebilirler. Mesela fazla kullanılan fosfor, topraktan demir ve çinko alınımını olumsuz etkileyebilir.

 

Tarladan Toprak Analizi için Numune Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Bir numune 40 dekar alanı temsil edecek şekilde 8-10 alınarak karışım yapılmalıdır.

 • 0-30 cm alınmalıdır.

 • Farklı tarlaların toprakları birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

 • Aynı tarla içinde değişik özellikler gösteren bölgeler var ise ayrı ayrı bölgeleri temsil edecek şekilde alınmalıdır.

 • Toprak örneği gübre atılmadan önce alınmalıdır.

Toprak Örneği Alınmaması Gereken Yerler:

 

 • Harman yeri veya hayvan yatmış yerler,

 • Önceden gübre yığılmış yerler,

 • Sap, kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yerler,

 • Hayvan gübresi bulunan yerler,

 • Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları,

 • Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları,

 • Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri.

 

Toprak Örneği Alımında Kullanılan Malzemeler:

 • Toprak küreği veya beli,

 • Tarlanın değişik noktalarından alınan numunelerin paçal yapılması ve karıştırılması için kova veya leğen,

 • Hazırlanan örneklerin konacağı torba,

 • Hazırlanan numunelerin karışmaması için etiket.

 

Dünyamız, yoğun şekilde kullanılan tarımsal gübrelerden kaynaklanan çevre ve toprak kirliliği ile karşı karşıyadır. Bu nedenle toprak analizi yaptırarak doğru gübreleme yapmak hem yüksek verim, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için oldukça önemlidir.

 

444 9449 DEKALB Verim Hattı'ndan toprak analizi ve gübreleme ile ilgili bilgi alabilirsiniz.