TOPRAK HAZIRLIĞI

19.Eki.2016

Mısır bitkisi yetiştiriciliğinde üretimin temel taşını toprak özellikleri oluşturmaktadır. Mısır bitkisi, toprak seçiciliği yönünden çok seçici olmasa da organik maddece zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklarda yüksek verim potansiyeli sağlamaktadır. Mısır için en uygun asitlik derecesi pH 6.5-7 arasındadır. Mısır tohumlarının çimlenmesi için minimum 10-12 °C toprak sıcaklığına ihtiyaç duymaktadır. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları mısırın gelişimi üzerine olumsuz etki etmektedir. Mısır gelişimi için en uygun sıcaklıklar gündüz 25-32 °C ve gece 16-22 °C dir. Hava sıcaklığının 4 °C altına düştüğü durumlarda fotosentez faaliyeti azalmaya başlar. 35 °C üzerindeki yüksek sıcaklıklarda ise döllenme ve danenin hektolitre ağırlığı olumsuz yönde etkilenmektedir.

 

EKİM ÖNCESİ TOPRAK HAZIRLIĞI

Mısır ekimi öncesi toprak işlemek, ekimi yapılacak mısırın ana ürün ya da ikinci ürün oluşuna göre farklılık gösterebilir. Mısır ana ürün olarak ekildiği zaman, ilkbaharda toprak tava geldiğinde, dipkazan ya da pulluk ile 8-10 santimetre derinlikte sürülmeli ve taban taşı kırılarak toprağın sert zeminin gevşetilmesine dikkat edilmelidir. Daha sonra, tarla ekimden hemen önce, kültivatör (kazayağı) sonra da tırmık ile 10-15 santim derinlikte işlenerek ekime hazır hale getirilmelidir.

 

Mısır ikinci ürün olarak ekildiğinde ise Haziran ya da Temmuz ayları içerisinde yapılacak hububat hasadından sonra hasat sapları tarladan uzaklaştırılmalı, tarla sulanıp toprak tava geldiğinde sürülmelidir. Ardından diskaro ve yaylı tırmık çekilerek mısır ekim yatağı hazırlanmalıdır.

 

Bitkinin sağlıklı olabilmesi için öncelikle kök yapısının güçlü olması gerekir. Bitki kökünün sağlıklı gelişimi için ise toprağın iyi işlenip yumuşatılmış, derin bir işleme ile havalandırılmış, hastalık etmenlerine karşı güneşlendirilmiş ve drenajı sağlanmış olması önemlidir.Ancak İyi bir toprak hazırlığı sonrası iyi bir bitki çıkışı sağlanır. Mısır daha rahat köklenir ve ileriki dönemde daha rahat kılcal kökleri oluşturur. Bu da mısırın tarladan daha iyi yararlanmasını teşvik eder. Rahat köklenen mısır büyüdükçe gövdesini de daha sağlam oluşturur. Dolayısıyla iyi kök ve gövde oluşturan bir mısırdan yüksek çeşit performansının yanı sıra yüksek mısır verimi alınabilinir.

 

MISIRDA TOPRAK ANALİZİ

Mısırda toprak analizi nasıl yapılır sorusuna sıkça rastlamaktayız, bu nedenle DEKALB ailesi olarak tarım kütüphanemizde bu konuya da yer verdik. Mısır ekimi yapacağımız toprak besin maddelerinin ana deposudur. Besin maddelerince fakirleşen topraklara uygun gübreleme yapılmadığında toprakların verimliliğinde yıldan yıla kayıplar görülebilir. Bu nedenle sürekli ekim yapılan toprakların verim güçlerini kaybetmemeleri için dahası verim güçlerini arttırmak için toprağa uygun gübreleme yapılmalıdır.

 
Her bitkinin topraktan almaya ihtiyaç duyduğu besin elementleri ve miktarları farklılık gösterir. Mısır bitkisi yetiştiriciliğinde de bitkiye özel besin ihtiyacı göz önüne alınarak gübreleme yapılmalıdır. Mısır gübreleme ile topraktan uzaklaşan besin maddeleri toprağa uygun zaman ve miktarda bitkinin alabileceği şekilde verilmelidir. Bu zaman, miktar ve gübrenin cinsi de ancak uygun koşullarda topraktan alınan numunenin laboratuvarda yapılan toprak analizi ile belirlenebilir. Toprak analizinin amacı, toprakta var olan ve bitkiye yararlı besin maddelerinin miktarlarını bularak, besin elementi noksanlıklarının giderilmesi için kullanılacak, bu topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre çeşitlerinin ve miktarlarının belirlenmesidir.

 

Dolayısıyla tarlada yetiştirilen ürünler için hangi gübrenin ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair soruların doğru cevabı, toprak analizi sonuçlarına dayalı bir mısır gübreleme programı uygulamaktır.


Bitkinin ihtiyacından fazla veya az gübre kullanımı karlılığı azaltabilmektedir. Toprağa gerektiğinden fazla verilen herhangi bir besin maddesi topraktaki besin maddeleri arasındaki dengeyi bozabilir ve bu maddeler birbirlerinin alımlarını engelleyebilirler. Mesela; fazla kullanılan fosfor, topraktan demir ve çinko alınımını olumsuz etkileyebilir.

 

 

 

Tarladan Toprak Analizi için Numune Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Bir numune 40 dekar alanı temsil edecek şekilde 8-10 alınarak karışım yapılmalıdır.

 • 0-30 cm alınmalıdır.

 • Farklı tarlaların toprakları birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

 • Aynı tarla içinde değişik özellikler gösteren bölgeler var ise ayrı ayrı bölgeleri temsil edecek şekilde alınmalıdır.

 • Toprak örneği gübre atılmadan önce alınmalıdır.

 

Toprak Örneği Alınmaması Gereken Yerler:

 • Harman yeri veya hayvan yatmış yerler,

 • Önceden gübre yığılmış yerler,

 • Sap, kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yerler,

 • Hayvan gübresi bulunan yerler,

 • Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları,

 • Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları,

 • Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri.

 

Toprak Örneği Alımında Kullanılan Malzemeler:

 • Toprak küreği veya beli,

 • Tarlanın değişik noktalarından alınan numunelerin paçal yapılması ve karıştırılması için kova veya leğen,

 • Hazırlanan örneklerin konacağı torba,

 • Hazırlanan numunelerin karışmaması için etiket.

Dünyamız, yoğun şekilde kullanılan tarımsal gübrelerden kaynaklanan çevre ve toprak kirliliği ile karşı karşıyadır. Bu nedenle toprak analizi yaptırarak doğru gübreleme yapmak hem yüksek verim, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için oldukça önemlidir. DEKALB mısır tohumunuzun size en verimli şekilde dönüşü ve  kazançlı mısır tarımı için dilediğiniz her konuda mısır tarımında uzman ekibimize danışabilirsiniz.

 

 

444 9449 DEKALB Verim Hattı'ndan toprak analizi ve gübreleme ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 

 

İlgili Bilgi

Mısır Ekim