MISIR TARIMI

08.Mar.2015

Mısır “Sıcak İklim Tahılları” grubunda bulunan ve yabancı döllenme özelliğinde olan bir kültür bitkisidir.

 

Ülkemizde hem danelik hemde silajlık olarak üretimi yapılmaktadır. Üretimi yapılan Danelik Mısır’ın büyük kısmı kanatlı beslenmesinde yem olarak kulanılmakta olup, bunun dışında  kalan miktarları ise nişasta, glikoz sanayiinde tüketilmektedir. Dünyada 4.200 adet kullanım alanı bulunmaktadır. Bununla beraber dünya genelinde Biyoetanol ve Biyogaz amaçlı üretimi de gün geçtikçe artmaktadır.