C955 Silajlık Mısır Tohumu Strese son derece toleranslıdır (değişken hava ve toprak yapıları, susuzluk). C955’in hasadında 1 hafta öncesine kadar suyu kesmemek, gövdeyi hasatta yeşil tutmak, hasat zamanını geçirerek gövdeyi kurutmamak yüksek verimin anahtarıdır.
FAO:
800
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Iç Anadolu |
Olum Günü:
124
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Kullanım Alanı:
Silaj
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8.000-9.000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
16-18 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Çok uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-16, Uzunlamasına 42-45
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
110-115 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Mükemmel
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Yüksek
Silaj Kalite Değeri:
Yüksek