DKC7074 Silaj (Ana ürün) Çift Amaçlı Ekim Yapacak(Hem dane hemde Silaj) yetiştircilerimize önerilmektedir,
FAO:
700
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Olum Günü:
120
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Iç Anadolu | Dogu Anadolu |
Kullanım Alanı:
Silaj
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8.930 tohum/da tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Orta ve agir yapili
Sıra Üzeri Sıklık:
16 cm cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Güçlü
Bitki Boyu:
Çok uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-18, Uzunlamasına 38-42
Verim Stabilitesi:
Çok iyi
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
100-105 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Yüksek
Yatmaya tolerans:
Çok yüksek
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Yüksek
Silaj Kalite Değeri:
Yüksek