DKC6681 Ana Ürün Yüksek sıklıkta ekime uygunluğuyla yüksek verim potansiyeline sahip, çok hızlı rutubet atan yeni jenerasyon ana ürün danelik mısır tohumu
FAO:
650
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) |
Olum Günü:
150
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9.000-9.500 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
14 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Mükemmel
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 18-20, Uzunlamasına 38-40
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Stres Koşullarına Tolerans:
Mükemmel
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Yüksek
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Çok yüksek