DKC6120 2. Ürün (İç Anadolu Ana Ürün) Mısır Tohumu Koçan dane oranı ve hektolitresi yüksek, stres koşullarında yüksek toleranslı çeşidimizdir.
FAO:
600
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Olum Günü:
112
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8000-9000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Sıra Üzeri Sıklık:
16-18 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Güçlü
Bitki Boyu:
Normal
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-18, Uzunlamasına 38-42
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Normal
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
Sıcak bölgeler 130-140 gün, Serin bölgeler 145-155 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Yüksek
Yatmaya tolerans:
Yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Yüksek
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Yüksek