DKC5783 2. Ürün (İç Anadolu Ana Ürün) Mısır Tohumu Rutubetini çok hızlı atıp,İç anadoluda ana ürün ve diğer bölgelerde 2.ürün olarak ekilmesi önerilir.
FAO:
500
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Iç Anadolu | Dogu Anadolu |
Olum Günü:
110
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Dogu Anadolu |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8000-9000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
16-18 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Güçlü
Bitki Boyu:
Normal
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 18-20, Uzunlamasına 38-42
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Normal
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
Sıcak bölgeler 120-130 gün, Serin bölgeler 140-150 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Yüksek
Yatmaya tolerans:
Yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Normal
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Yüksek