Hasat Yönetimi Teknolojisi ile…Önceliğimiz Çiftçiler

Hasat Yönetimi Teknolojisi ile…Önceliğimiz Çiftçiler

01.Eyl.2017
Hasat Yönetimi Teknolojisi ile…Önceliğimiz Çiftçiler

Hasat Yönetimi Teknolojisi ile Önceliğimiz Çiftçiler

Silajlık mısır veriminin yüksek olması demek aynı zamanda hayvan yetiştiriciliğinde besin ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması, beslemede herhangi bir ek masrafın ortaya çıkmaması ve yemin faydasının yanı sıra kolayca sindirilebilir de olması demektir. Uygun silajlık mısır tohumu seçimi yapılarak ve doğru yetiştirme teknikleri uygulanılarak mısır silajının dekara verimini yükseltmek mümkündür.

 

Silajda verim ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmak büyük ölçüde doğru hasat zamanlamasına bağlı olduğundan, üreticilerin hasat çalışmalarını mümkün olduğunca en etkili biçimde yönetmelerine yardımcı olmak üzere DEKALB Teknoloji Geliştirme ekipleri hibrit mısır tohumlarımızı hasat zamanlarına göre sınıflandırmaktadırlar. Yeni dijital tarım araçlarının kullanıldığı DEKALB denemeleri, yetiştiricilere mısır hasat zamanı, hasat aralığı ve hibrit tohumlarımız için yetiştirme önerileri gibi konularda en iyi kararları almaları için hayati bilgileri sağlar.

Silaj hasadı

Teorik hasat aralığı, mısır silajının herhangi bir zarara maruz kalmadan saklanmasını sağlayacak uygun hasat zaman dilimi olarak tanımlanır ve 2 temel unsuru vardır:

 

Silaj hasadı, bitkide toplam kuru madde miktarı %28’e ulaştığında başlayabilir.

 

Bu içeriğin altında hasat yapılması genellikle idealin altında kuru madde verimi ve düşük yem değerine yol açar. Ek olarak, silajda akma/sızma riskleri ile, yüksek asetik asit oluşumu ve koku sorunlarını beraberinde getirir.

 

Kuru madde miktarı %34’yi geçtiğinde (dane rutubeti yaklaşık %50 olduğunda) hasat aralığı sona erer.

 

Bu aşamadan sonra hasat yapılması, pH değerini düşürecek fermente olabilir şeker eksikliği, silajın sıkıştırılması ve yemin kalite kaybına sebep olacak düşük lif sindirilebilirliği gibi sorunlar açısından risk teşkil eder.

 

DEKALB, koçan ve bitkide kuru madde gelişimini, genel verim artışını ve daha da önemlisi zaman içerisinde kalite dinamiklerini (ilave verimin kaliteye negatif etkisi olmamasını sağlayacak şekilde) göz önünde bulundurarak farklı silajlık mısır tohumu çeşitlerinde ideal hasat aralıklarını gösterecek temel verileri oluşturur. 
 

Hibritlerin olum grubundaki farklılıklar hasat aralığı uzunluğunun belirlenmesinde önemlidir ve bu noktada mısır bitkisinin “yeşil kalma” özelliği kilit önem taşır. Uzun hasat aralıklarına sahip DEKALB silajlık mısır tohumlarının tercih edilmesi, ideal aralık içerisinde hasada daha fazla imkan sağlar.

 

 

Verim ve Kalite Dinamikleri

Bitkinin yeşil aksamı içerisinde kuru madde, çiçeklenmeden sonra yaklaşık 3 haftalık içerisinde en yüksek değerine ulaşır. Daha fazla kuru madde verimi, ancak koçandaki danelerin gelişimi yoluyla elde edilir. Tohum tipine bağlı olarak değişmekle beraber, koçan nihai toplam kuru madde verimine %45-55 arasında katkı sağlayacaktır.
 
Hasat aralığının başında, nispeten düşük olabilen nişasta içeriği (<%30), silajlık mısır olgunlaştıkça, bitkinin fotosentezi sırasında üretilen şekerler danelerde nişasta olarak depolanarak yükselir.

 

Silajlık mısır tohumu çeşitleri arasında olum grubu, verim ve kalite dinamiklerinde farklılıklar gözlenebilir. Hasat aralığı süresi boyunca kuru madde, nişasta ve enerji veriminde önemli artış meydana gelir. Olgunlaşma süreci ayrıca silajlık mısırın lif sindirilebilirliğini de etkiler.

 

Dolayısıyla DEKALB ıslahçıları, iyi koçan potansiyeline, mükemmel sindirilebilirliğe ve geniş hasat aralığına sahip hibritleri seçerler.

 

DEKALB çiftlik koşulları için doğru hasat zamanını nasıl belirler?

Hibritlerimizde 3 temel unsura bakarız;

 

“Koçanın bitkiye oranı” koçanın bitkinin tümüne oranını belirtir. Düşük oran bitki boyuna göre küçük koçanı, ortalama oran bitki boyu ve koçan arasında dengeli büyüklük, yüksek oranlar ise bitki boyuna göre büyük koçan demektir. Koçan, genel kuru madde içeriğine en yüksek oranda katkı sağladığından, koçanın bitkiye oranının daha yüksek olması, toplam kuru madde içeriğinin de yükselmesi ile sonuçlanacaktır. 

 

“Bitkinin yaşlanması” genellikle bitkinin aşırı olgunlaşarak kurumasını belirtir. Erken yaşlanan (hızlı ölen) çeşitlerin güçlü “yeşil kalan” tiplerden oldukça fazla farklılıkları vardır. “Yeşil kalma” özelliği ne kadar iyiyse hasat aralığı da o kadar uzun olur. Böylece gerekirse hasat başlangıcının ertelenmesine imkân tanırlar.

 

“Süt çizgisinin oluşumu” dane dolumunda farklı çeşitlerde büyük farklılıklar gözlenebilir. Süt çizgisi, nişasta miktarının danedeki miktarıyla belirlenir. Süz çizgisi 1/3 oranına geldiğinde danenin yaklaşık olarak 1/3’ünün nişasta dolumu gerçekleşmiştir. Silaj hasadı için ideal hasat süt çizgisi 1/3’ten %50’ye kadardır.

 

 

Birinci koçanda 1/3 seviyesinde bulunan süt çizgisiyle ikinci koçanda bulunan %50 seviyesindeki süt çizgisi arası ideal hasat aralığıdır. Son koçanda ise üst çizgisi %50’yi geçtiğinden hasat aralığı kaçırılmıştır.

 

DEKALB ekibi  olarak önceliğimiz çiftçiler ve çiftçilerimizin hasat sonrası yüzlerinin gülmesi, kazançlarının bol olması olduğundan, DEKALB Teknoloji Merkezlerimizde mısır verimini en üst düzeye çıkaran çalışmalarda bulunarak, şirketimizin ıslah alanındaki tecrübelerinden siz çiftçilerimizin yararlanabilmesini amaçlıyoruz. DEKALB SMART EKİM çözümü ile ekim zamanında doğru karar vermenizi sağlayarak mısır yetiştirme dönemine bir sıfır önde başlamanızı hedefliyoruz. Silajda verim, hasat veya DEKALB teknolojileri ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, uzman bölge temsilcilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.