ÇİFT SIRA EKİM

01.Kas.2015

 

Çift sıra ekim, uygun çift sıra ekim makinesi ve uygun tohum çeşidi kullanılarak tohumların hat üzerine tek sıra yerine yan yana iki sıralı olarak ekilmesidir. Yeterli kök alanı sağlamak amacıyla tohumlar birbirine çapraz şekilde ekilir.

 

Çift sıra ekim

 

Çift sıra ekimin amacı

 

AMAÇ :

Çift sıra ekimin amacı, bitkilerin birbirleri ile rekabet etmesini engellemek kaydıyla dekara bitki sayısını arttırarak birim alandan alınacak verimi arttırmaktır.

 

YÖNTEM :

Sistem, tohumların çift sıra ekim makinesi ve çift sıra ekime uygun tohum çeşidi kullanılarak yeterli kök alanı sağlamak amacıyla tohumların çapraz bir şekilde ekilmesi ile gerçekleştirilir.

 

ekim yöntemi

 

Çift sıra ekimde kullanılan sıra arası mesafeler 60-65-70-75 santimetredir

 

SIRA ARASI VE SIRA ÜZERİ MESAFELER :

 

Çift sıra ekimde kullanılan sıra arası mesafeler 60-65-70-75 santimetredir.

Sıra üzeri mesafeleri ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

 

Sıra Üzeri Mesafe(cm)

            Sıra Arası  Mesafe(cm)

60

65

70

75

16

20,834

19,230

17,858

16,666

17

19,608

18,100

16,806

15,686

18

18,518

17,094

15,874

14,814

19

17,544

16,194

15,038

14,036

20

16,666

15,384

14,286

13,334

21

15,874

14,652

13,606

12,698

22

15,152

13,986

12,988

12,122

23

14,492

13,378

12,422

11,594

24

13,888

12,820

11,904

11,112

25

13,334

12,308

11,428

10,666

26

12,821

11,834

10,989

10,256

27

12,346

11,396

10,582

9,877

28

11,905

10,989

10,204

9,524

29

11,494

10,610

9,852

9,195

30

11,111

10,256

9,524

8,889

31

10,753

9,926

9,217

8,602

32

10,417

9,615

8,929

8,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

1- SIRTA EKİM :

 

  Bu ekim sisteminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 •  
 • Mibzerin sırt üzerine denk gelecek olan iki ayağının sırtlara oturabilmesi için sırtların birbirine olan mesafesi eşit ve paralel olmalıdır. Yani sırtlar mümkün olduğunca düzgün hazırlanmalıdır.
 • Aynı sırt üzerine ekilecek olan iki hattın arası 20 cm olduğundan sırt üzerine tapan çekilerek 25-30 cm civarında bir düzlük oluşturulmalıdır.
 • Sırt üzerine ekilecek olan iki hattın arası 20 cm olduğundan dolayı, çamura ekimde, disklerin toprağa batması ile çıkan toprak, diskler arasında sıkışarak diske yapışıp ekim sağlığını bozmaktadır. Bunun yanısıra gübreli ekim makinasının gübre diskleri de bu iki hattın arasından geçtiğinden dolayı daha fazla çamur çıkmaktadır. Dolayısıyla her ne olursa olsun çamura ekimden kaçınılmalı ve toprak tavında iken ekim yapılmalıdır.
 • Bu sistemde ekime başlamadan önce muhakkak süpürgelik ayarı yapılmalı, ekim makinesinin çift atmasının önüne geçilmelidir.
 • İki hat arasındaki birbirine yakın sıralar arası 50 cm düşeceğinden dolayı çapalama, gübreleme ve set yapma işlemleri bitkilere ve bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
 • Dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında arttırıldığından dolayı gübre ve sulama miktarını da aynı oranda arttırmak gereklidir.

 

2- DÜZE EKİM :

 

  Bu ekim sisteminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 

 • Düze ekimde, tohumların birbirine çapraz şekilde düşmesini sağlamak için tarlanın mümkün olduğunca homojen hazırlanmasını sağlamak gerekir.
 • Dekara uygun bitki sayısını sağlamak için ekim makinesinin kılavuz ayarı çok iyi yapılmalı  ve ekim sırasında dikkatli olunmalıdır.
 • Yine bu ekim sisteminde de çamura ekimden kaçınılmalı ve toprak tavında iken ekim yapılmalıdır.
 • İki hat arasındaki birbirine yakın sıralar arası 50 cm düşeceğinden dolayı çapalama, gübreleme ve set yapma işlemleri, bitkilere ve bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
 • Dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında arttırıldığından dolayı gübre ve sulama miktarını da aynı oranda arttırmak gereklidir.

 

 

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak çift sıra mısır tohumu ekimi ile ilgili bilgi alabilirsiniz.