Mısır Silajı Silo Yönetimi

16.Eki.2017

Mısır Silajı Silo (Silaj Çukuru) Yönetimi

image1

DEKALB'ın silajlık mısır tohumu çeşitleri, hem verimde hem de silajın kalitesini belirleyen enerji, nişasta, lif ve sindirilebilirlikte çiftçilere performans üstünlüğü sağlar. En verimli silajlık mısır tohumu seçiminin yanısıra çiftçilerin, silajın saklanması ve ineklerin beslenmesi sürecinde de bu avantajlardan faydalanabilmesi için siloda optimum silaj hasadı yönetimi büyük önem taşır.

 

Silajın bozulmaması ve yem değerini kaybetmemesi için, mısır hasadı sonrasında silolama adı verilen 4 aşamalı bir fermantasyon sürecinden geçirilerek sıkıştırılmalı ve saklanmalıdır. Mısır hasat edilir edilmez başlayan silolama ve fermantasyon süreci 2 ila 3 hafta devam eder. Doğru bir silolama işleminde fermantasyonu iyileştirmek için silajın oksijenle teması sınırlandırılmalıdır. Böylece silajın besin değeri korunur ve yem kayıpları en aza indirilir.

 

Silolama Süreci

1. Aşama: Aerobik fermantasyon, mısır parçalanıp depoya konulduktan sonra başlar. Aerobik bakteriler oksijeni kullanarak karbondioksit, su ve ısı üretir. Besin değerlerinin korunmasını sağlayan 1. aşama, silaj yönetimi iyi yapıldığı takdirde 6 saatten kısa sürer.

 

2. Aşama: Anaerobik fermantasyonun 1. aşamasında oksijen seviyeleri düştüğünden turşu oluşum süreci başlar. Bu süreçte, anaerobik bakteriler bitkide bulunan şekerlerini parçalayarak organik asitlere dönüştürür ve silajı saklama için hazır hale getirir. Asetik asit, geviş getiren hayvanlar için temel enerji kaynaklarından biridir ve silolama işleminin doğru yapılmasında önemli bir yere sahiptir. 2. aşama ideal koşullarda 1 ila 3 gün sürer.

 

3. Aşama: Anaerobik fermantasyonun 2. aşamasında ise anaerobik bakteriler, silajın organik maddesinden geviş getiren hayvanların çok sevdiği bir enerji kaynağı olan laktik asidi üretir. Laktik asit silajın pH derecesini daha da düşürür ve fermantasyon süreci, pH değeri mısır silajı için ideal değer olan 4,0'a düşene kadar 14 gün daha devam eder. Bu aşamadaki asit bileşimi ve pH değeri, silaj sürecinin kalitesini gösterir. Yüksek kaliteli silajda kuru maddenin %4 ila %8'ini laktik asit oluşturur.

 

4. Aşama: Silajın stabilize edildiği ve beslemenin başladığı son aşamada, silo açıldıktan sonra ısınmanın ve yem kayıplarının en aza indirilmesi için silolanan silaj yığınının dinlendirilmesi ve stabilize edilmesi gerekir. Silo/çukur açılıp besleme başladıktan sonra silaj oksijenle tekrar temas eder ve mikroorganizmalar bunları hemen parçalamaya başlar. Bu nedenle, silolanan silajların besin değerlerini koruyabilmek için çiftçilerin, besleme yemleme sürecinden önce silajın oksijenle temas ettiği süreyi olabildiğince kısa tutması büyük önem taşır. Silaj, silonun açılan yüzeyinin tamamından eşit bir şekilde alınırken gevşeyen silaj kısımları da hemen hayvanlara verilmelidir.

 

 

Hızla üreyen bakteriler içeren silaj katkıları fermantasyon sürecine yardımcı olması için kullanılabilir.

 

image2

Silaj silosu yönetiminde neler önemlidir?

  • Her silajlık mısırı ideal olgunlaşma aşamasında hasat etmek.
  • Oksijenle temas süresini azaltmak için siloları hızla yığmak.
  • Uygun teknolojiyi kullanarak silajları ince tabakalar halinde sıkıştırmak ve üzerini hava geçirmeyecek şekilde kapatmak.
  • Çevresel problemleri önlemek adına akışı bir yerde toplamak veya kanalize etmek.
  • Güvenli bir silaj alma yöntemiyle hayvanları yeterli beslemek.

 

DEKALB için kalite önemlidir. DEKALB çiftlik çözümleri. Çiftçinin ihtiyaçlarına odaklanır.

Silaj kalitesine her açıdan verdiğimiz değer, bizi diğerlerinden farklı kılıyor. Bu sayede, çiftçilere sunduğumuz silajlık mısır tohumu çeşitlerinin performansını her geçen yıl iyileştirerek mandıra işletmecilerine daha yüksek verimlilik ve kazanç sağlıyoruz.

 

Mısırdan daha fazla süt elde edin