KANOLADA GÜBRELEME

13.Oca.2015

Üreticilerin kanola tarımına başlamadan ve gübre uygulaması yapmadan önce mutlaka bitkinin yetiştirileceği toprağı analiz ettirmeleri önerilir.

 

Kanoladan iyi bir verim almak için dekara 12-14 kg saf azot, 7-8 kg fosfor kullanılmalıdır. Ayrıca her 50 kg verim için 1 kg saf kükürt (S) gerekmektedir. En sağlıklı sonuç tarlanızın toprak analizini yaptırdıktan sonra toprak analizi sonuçlarına göre gübreye karar vererek alınır. Unutmayınız ki toprak analizi yapılmadan uygulanan ve toprağın ihtiyacı olmayan her gübre sizin için ayrı bir maliyet ve gereksiz masraf olacaktır. Kimi toprak elementlerinin yağış gibi sebepler ile topraktan kaybı oldukça kolay olurken diğer elementler için her sene gübre uygulaması gerekmemektedir. Bu nedenle azot, fosfor ve potasyumun belli oranlarda karıştırılması ile yapılan kompoze gübreler yerine sizin kanola tarımı yapacağınız toprağın ihtiyaçlarına göre belirlenecek gübre çeşitlerinin uygulanması belki de sizin kanola ekiminiz için yeterli olacaktır.

 

Kanola, diğer bitkilerle kıyaslandığında yetişme döneminde ihtiyaç duyduğu kükürt besin maddesi miktarı daha fazla olan bir bitki türüdür. Bu nedenle noksanlık var ise giderilmesi verim artışını sağlayacaktır. 

 

Kanola için gübreye karar verirken toprak analizi sonuçlarına göre pH değerinin 7.5 ‘in üzerinde (alkali) olması durumunda ekimden önce toprağa kükürt verilerek optimum pH değerine yaklaşılabilir. Tam aksi durumda, yani pH değerinin düşük olduğu (asit) durumlarda ise toprak analizi sonuçları dikkate alınarak kireçleme materyali tohum ekiminden en az 2-3 ay önce toprağa verilir ve toprağın 20 – 25 cm derinliğine karıştırılır ise pH değeri yükseltilmiş olur.

 

Kanolanın bir yağ bitkisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda kükürt içerikli taban gübresi ve amonyum sülfat gibi üst gübrenin verilmesi fayda sağlayacaktır.

 

Yüksek verimli ve kaliteli kanola elde etmek için kullanılacak gübre çeşitlerine göre uygulama zamanı değişkenlik göstermektedir. Genel uygulama fosforlu gübrelerin kanola ekimi öncesinde toprağa verilmesi iken, azotlu gübrelerin ise farklı zamanlarda ve bölünerek uygulanmasıdır. Siz de eğer dekardan alınan verimin yüksek olmasını hedefliyor iseniz doğru ve gerekli miktarlarda kanola verim arttırıcı gübre uygulayınız. 

 

DEKALB kanola tohumunuzdan en yüksek verimi elde etmeniz için uzman ekibi ile kanola yetiştiriciliğinin her adımında siz üreticilerinin yanında yer almaktadır.


444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak toprak analizi sonuçlarınıza göre gübreleme tavsiyesi alabilirsiniz. 


 

İlgili Bilgi

Kanolada Hasat