DEKALB EKEN KAZANIYOR!

30.Nis.2014

Dünyanın en önemli tahıl ürünlerinden olan mısır; gıdadan hayvan yemine, enerjiden nişasta yapımına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Kullanım alanları genişledikçe, üretim de buna paralel artış gösteriyor. Ekim alanlarının genişlemesi ve birim alandan elde edilen verimin artması üretimdeki bu yükselişin başlıca iki sebebi.

 

Çiftçilerin daha fazla üretip daha fazla kazanmasına katkı sunan DEKALB, AR-GE çalışmalarının temelinde, birim alandaki verim artışını daha fazla nasıl sağlarız sorusuna cevap arıyor. Bu çerçevede, yeni ıslahlarını farklı iklim koşullarında üreticiye maksimum verimi sağlayacak mısır tohumu çeşitleri üzerine yoğunlaştırıyor.

 

DEKALB Teknoloji Geliştirme Departmanı ve Satış Departmanı, 4 yıl boyunca DEKALB mısır tohumu çeşitleriyle rakip mısır tohumu çeşitlerinin deneme ekimlerini gerçekleştirdi. Bu denemelerde çeşitlerin hasat sırasındaki verim ve rutubet değerleri 4 yıl boyunca ölçüldü. Sonuçlar belirlenen kriterler üzerinden değerlendirildi ve 4 yılın sonunda, sonuçların üreticiye olan ekonomik yansıması tespit edildi.

 

Deneme mısır tohumu ekimleri 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları arasında Adana ve Ege bölgelerinde yapıldı. Teknik ekip ve satış ekibi ayrı ayrı sahalarda ekimlerin gerçekleştirdi. Yüzlerce karşılaştırma ile sonuçların ortalamaları alındı. Kazanç hesabında; standart rutubet 15 olarak alındı. Mısırın kilogramı 0,57 TL olarak hesaplandı. Her yarım rutubette fazlalığında kazançtan 0,07 TL düşüldü.

 

 

Adana Bölgesi Çeşit Performans Sonuçları

 

Adana ve yöresinde DEKALB’in DKC6590 ve DKC6589 tohum çeşitleri ile yörede yoğun olarak ekilen 4 rakip mısır tohumu çeşidi arasında gerçekleştirildi.

 

Rakiplerle yapılan toplam 125 karşılaştırma sonucunda DKC6590’nın dekarda ortalama 73 kg daha fazla verim verdiği ve yüzde 0,7 daha düşük nem oranına sahip olduğu görüldü. DKC6590 mısır tohumu eken bir üreticinin diğer çeşit tercihlerine göre dekarda 45 TL ile 73 TL arasında daha fazla gelir elde edileceği belirlendi. Adana bölgesinde yine aynı rakip tohum çeşitleri ile DKC6589’un performans sonuçları değerlendirildiğinde; yapılan 134 karşılaştırma sonucunda verim olarak DKC6589’un rakiplerine göre dekarda yaklaşık 65 kg daha fazla verim getirdiği saptandı.

 

Ege Bölgesi Çeşit Performans Sonuçları

 

Ege Bölgesinde yapılan denemeler DEKALB’in DKC6590 ve  DKC6876 tohum çeşitleri ile yine bölgede bilinen 3 rakip mısır tohumu çeşidi arasında gerçekleştirildi. DKC6590 ile rakip mısır tohumu çeşitleri arasında yapılan 55 karşılaştırma sonucunda; DKC6590’nın dekarda ortalama 36 kg daha verimli olduğu ve rutubet oranının diğer çeşitlere kıyasla ortalama yüzde 1,1 daha az olduğu ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre DKC6590 eken bir üreticinin 1 yılda, dekarda ortalama 20 TL ile 41 TL arasında daha fazla kazanacağı görülüyor. DKC6876 mısır tohumu ve rakip 3 tohum çeşidi arasında yapılan toplam 49 karşılaştırmanın sonucunda, DKC6876’nın dekarda ortalama 48 kg daha fazla verim getirdiği ve rutubet oranının yüzde 0.2 daha düşük olduğu sonucu görülüyor. Sonuçlara göre DKC6876 mısır tohumunu eken bir üretici, rakip çeşit eken üreticiye göre yılda dekar başına 25 TL ile 37 TL arasında daha fazla kazanç sağlıyor.