DKC6777 İLE LİMİTLERİNİZİ YIKIN

DKC6777 İLE LİMİTLERİNİZİ YIKIN

11.Ara.2017
DKC6777 İLE LİMİTLERİNİZİ YIKIN

En yüksek verim potansiyeline sahip son nesil DEKALB tohumlarını denediğinizde yüksek verim ve de kazanca ulaşabilirsiniz. DKC6777 ile 8 ton/dekar silaj yaş verimi geçen her üreticiye DEKALB aradaki farkı ödüyor.

 

Limitleri yıkına katılma şartları;

 

 • DEKALB satış temsilcisi ile görüşerek limitleri yıkına katılınılabilir.

 • DKC6777 ile limitleri yıkın programina katılım için katılım için son tarih 30 Haziran 2018’dir.

 • Minimum 15 torba alan üreticiler katılabilir.

 • Tohumlar DEKALB’in önderdiği sıklıkta tarlaya ekilmelidir.

 • Tohumların 2018 sezonunda satin alınmış olması gerekmektedir. (1 Aralık’17 – 30 Haziran’18 tarihleri arasında)

 • Limitleri yıkın programı, ekim sonrası tarlanın DEKALB satış temsilcisi tarafından kontrol edilmesi ve aktivasyon formununu doldurulup karşılıklı imzalanması ile aktive olacaktır.

 • Hasattan minimum 4 gün önce satış temsilcisine haber verilmeli ve randevu alınmalıdır.

 • Hasatta DEKALB satış temsilcisinin bulunması zorunludur.

 • DKC6777 verim performansı, DKC6777 ekili olan tüm alanın toplam veriminden hesaplanacaktır.

 • Ekili olan alan DEKALB satış temcilcisi tarafından GPS kullanılarak ölçülecektir.

 • Silajlık çeşitler minimum %28 kuru maddede hasat edilmelidir, verim ölçümü %28 kuru madde üzerinden standardize edilir.

 • DKC6777’nin 8 ton/dekar (%28 kuru madde) verimini geçmesi durumunda üreticiye yapılacak ödeme şu şekilde hesaplanır;

  • (DEKALB Verim (%28 kuru madde)) - 8 ton/dekar) * (DKC6777 ekili alan) * (silaj satış fiyatı)

  • Yapılacak ödeme 6 hektarı (DKC6777 ekili alan) ya da 5.000 TL’yi geçemez