DKC5364 İLE LİMİTLERİNİZİ YIKIN

DKC5364 İLE LİMİTLERİNİZİ YIKIN

20.Ara.2017
DKC5364 İLE LİMİTLERİNİZİ YIKIN

En yüksek verim potansiyeline sahip son nesil DEKALB tohumlarını denediğinizde yüksek verim ve de kazanca ulaşabilirsiniz. DKC5364 ile 2 ton/dekar dane verimini geçen her üreticiye DEKALB aradaki farkı ödüyor.

 

Limitleri yıkına katılma şartları;

 

 • DEKALB satış temsilcisi ile görüşerek limitleri yıkına katılınılabilir.

 • DKC5364 ile limitleri yıkın programina katılım için katılım için son tarih 30 Mayıs 2018’dir.

 • Minimum 15 torba alan üreticiler katılabilir.

 • Tohumlar DEKALB’in önderdiği sıklıkta tarlaya ekilmelidir.

 • Tohumların 2018 sezonunda satin alınmış olması gerekmektedir. (1 Aralık’17 – 30 Mayıs’18 tarihleri arasında)

 • Limitleri yıkın programı, ekim sonrası tarlanın DEKALB satış temsilcisi tarafından kontrol edilmesi ve aktivasyon formununu doldurulup karşılıklı imzalanması ile aktive olacaktır.

 • Hasattan minimum 4 gün önce satış temsilcisine haber verilmeli ve randevu alınmalıdır.

 • Hasatta DEKALB satış temsilcisinin bulunması zorunludur.

 • DKC5364 verim performansı, DKC5364 ekili olan tüm alanın toplam veriminden hesaplanacaktır.

 • Ekili olan alan DEKALB satış temcilcisi tarafından GPS kullanılarak ölçülecektir.

 • Danelik verim ölçümü %15 nem üzerinden standardize edilir.

 • DKC5364’ün 2 ton/dekar (%15 nem) verimini geçmesi durumunda üreticiye yapılacak ödeme şu şekilde hesaplanır;

  • (DEKALB Verim (%15 nem)) - 2 ton/dekar) * (DKC5364 ekili alan) * (mısır satış fiyatı)

  • Yapılacak ödeme 6 hektarı (DKC5364 ekili alan) ya da 5.000 TL’yi geçemez