DKC7240 Silajlık Mısır Tohumu Sağlam kök ve gövde yapısıyla, yüksek silaj verim potansiyeline ve silaj kalite değerlerine sahip çeşidimizdir.
FAO:
750
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) | Iç Anadolu | Dogu Anadolu |
Olum Günü:
122
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Ege | Akdeniz | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Iç Anadolu |
Kullanım Alanı:
Silaj
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8000-9000 tohum/da
Sıra Üzeri Sıklık:
16-18 cm cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Çok uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-18, Uzunlamasına 42-45
Verim Stabilitesi:
Çok iyi
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
110-115 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Çok yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Çok yüksek
Yatmaya tolerans:
Çok yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Yüksek