DKC6777 Silaj (Ana ürün ve 2. Ürün) Silajlık çeşitler arasında verim , kalite analiz değerleri en yüksek çeşitlerden biridir. Özellikle, kalite unsurunu ön plana alan hayvan işletmelerine tavsiye edilir.
FAO:
700
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Olum Günü:
116
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Iç Anadolu | Dogu Anadolu |
Kullanım Alanı:
Silaj
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8.930 tohum/da tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
16 cm cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Güçlü
Bitki Boyu:
Uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-16, Uzunlamasına 38-42
Verim Stabilitesi:
Çok iyi
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
95-100 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Çok yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Çok yüksek
Yatmaya tolerans:
Çok yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Çok yüksek
Silaj Kalite Değeri:
Çok Yüksek