DKC6442 Silajlık Mısır Tohumu Ara ürün silajlık çeşitlerimizdendir. Silajda kalite değerlerine önem veren işletme ve yetiştirciler için geliştirilen yüksek verimli çeşidimizdir.
FAO:
650
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Karadeniz | Akdeniz | Iç Anadolu | Dogu Anadolu |
Olum Günü:
114
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Iç Anadolu |
Kullanım Alanı:
Silaj
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8.000-9.000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
16-18 cm cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Güçlü
Bitki Boyu:
Uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-16
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
95-100 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Çok yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Çok yüksek
Yatmaya tolerans:
Çok yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Çok yüksek
Silaj Kalite Değeri:
Çok Yüksek