Monsanto vegetable seeds CCTV aydinlatma metni

17.Mar.2022

Ziyaretçi Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti. (“Monsanto” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Tesislerimize giriş-çıkışların kontrol edilmesi ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi için ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması amacıyla, bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması hukuki sebebine dayalı olarak;

Yasal bir talep halinde ve bildirim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Yangın veya saldırı gibi güvenlik olaylarına karşı tesislerimizde bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Tesislerimizi ziyaret eden kişilerin ziyaretçi kaydı oluşturulmaktadır. Ziyaretçi kaydı kapsamında adınız ve soyadınız, -varsa- çalıştığınız/temsil ettiğiniz kurum, -sistemlerimizde kayıtlı değil ise- araç plaka bilgileriniz, ziyaret tarihi ve saatleri, ziyaret sebebi bilgileriniz işlenmektedir.

Tesislerimizin belirli alanlarında güvenlik kameraları (CCTV) ile görüntü kaydı alınmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, güvenlik kamera görüntülerinin kaydedilmesi ve diğer güvenlik hizmetleri konusunda hizmet sağlayıcılardan (örneğin güvenlik firmaları) destek alınmaktadır. Verileriniz bu kapsamda hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Yetkili kurum ve kuruluşların bizden verilerinize ilişkin bir talepte bulunması, bildirim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya verilerin bu kurum ve kuruluşlara sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflar ile paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Ziyaretçi kayıtları, fiziki ve elektronik ortamda, ziyaretçi defterleri ve kart okuyucu sistemler aracılığıyla oluşturulmaktadır. Bu kapsamda verileriniz, otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Güvenlik kameraları ile elde edilen görüntüleriniz ise otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, verileri işlenen ilgili kişilere bir takım haklar (hangi verilerinizi işlediğimizi öğrenme, verilerinizin düzeltilmesini talep etme gibi) tanımaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

  • Yazılı Başvuru: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad. No: 53 34771 Ümraniye, İstanbul
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: monsanto@hs01.kep.tr

 

Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.