KANOLADA MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

05.Kas.2018

DEKALB kanola tohumunuzun ekimini yapacağınız toprağın analizinin yapılması uzmanlarımız tarafından tavsiye edilen ekim öncesi bir uygulamadır. Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanmadan yapılan kanola yetiştiriciliğinde ve özellikle pH değeri kanola ekimine uygun olmayan topraklarda magnezyum noksanlığı çok sık görülmektedir. Kumlu topraklar, asidi yüksek topraklar, potasyum oranından zengin topraklar magnezyum eksikliğine elverişli ortam yaratmaktadır.


Kanola bitkisinde magnezyum; klorofil ve protein sentezine etkisi olan bir elementtir. Yapraklarda karbonhidrat birikimi üzerine ve fotosentez üzerine etkisi bulunmaktadır. Genel olarak topraklarda magnezyum konsantrasyonu %0,5 ile %0,05 arasında değişkenlik göstermekle birlikte, bu oran toprak tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Topraktaki Mg elementinin büyük bir bölümü değişemez formda bulunmaktadır. Bitkinin bundan yararlanabilmesi için Mg+2 iyonlarının pasif olarak alınması gerekmektedir. Bu taşınma işlemi sırasında Mg+2 iyonu diğer katyonlar (K+, NH4 vb.) ile mücadele etmek durumunda kaldığı için zaman zaman kanola yetiştiriciliğinde Mg besin elementi noksanlıkları görülmektedir.

 

Kanola bitkisinin yapraklarda bulunması gereken optimum magnezyum besin elementi miktarı kuru maddenin %0,1 ile %0,5 arasında değişir. Magnezyum noksanlığı da fosfor ve potasyum eksikliklerinde olduğu gibi en alttaki yaşlı yapraklarda kendini gösterir. Magnezyum eksikliği bitkinin yaşlı yapraklarında kloroz şeklinde ortaya çıkar. Yaprak ucu ve kenarlarından başlayarak ortaya doğru ilerler. Primer ve sekonder dışında kalan damarlarda sararma ve beneklenmeler görülür, ağ şeklinde bir görünüm ortaya çıkar.

 

Kanola tarımında magnezyum eksikliği görüldüğü durumlarda kış şartlarında yaşanılan bitki kayıpları çok daha fazla olmaktadır. İhtiyaç duyduğu magnezyum besinini alabilen kanola bitkisinin hasat verimi de daha yüksek olmaktadır.

 

Zaman zaman azotlu ya da potasyumlu gübrelerin aşırı kullanımı da magnezyum eksikliğinin bir sebebi olmaktadır. Bu nedenle magnezyum gübre uygulaması gerekebilmektedir. Kanola gübresinin yanlış uygulamaları bitkiye faydalı değil zararlı olacağından mutlaka besin maddesi noksanlığından emin olunarak ve uzmanlara danışılarak kullanılmalıdır.

 

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak toprak analizi sonuçlarınıza göre gübreleme tavsiyesi alabilir, magnezyum noksanlığı hakkındaki sorularınızı uzman ekibimize yöneltebilirsiniz.