Kanola Bitkisinde Bakır Eksikliği

05.Kas.2018

DEKALB uzmanları, kanola tohumunuzdan en yüksek verimi elde edebilmeniz için siz üreticilerini bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu yolda verdiğimiz tavsiyelerden en başta geleni, toprağınızı tanımanız, eksikliklerini ve ihtiyacını ekimden önce tespit etmeniz konusundadır. Nitekim tarım kütüphanemizde yer verdiğimiz noksanlıkların büyük bir kısmı zamanında önlem alındığı takdirde mahsül zarara uğramadan giderilmesi mümkün olan durumlardır.

 

Bakır elementi kanola tarlasının toprağında hazır halde bulunan bir elementtir; buna karşın kaba tekstürlü, kireçli ve bakırın organik komplekslere bağlandığı organik madde yönünden zengin topraklarda yapılan kanola yetiştiriciliğinde bakır noksanlığı görülebilmektedir. (Cu) bakırın kanola bitkisindeki hareket kabiliyeti yeterli olmadığından ve organik maddeler bakırı çok kuvvetli bağladığından bakır eksikliği belirtileri öncelikle genç yapraklarda oluşur. Bitki grimsi, yeşil bir renge dönüşür, hatta beyazlaşarak renk değişimine uğrar, solgun bir görüntüye bürünür. Gelişmesi zayıflayan kanola bitkisinde genç bitkilerin verdiği sürgünlerin yaklaşık 4 mg / kg (fide) ile 2.2 mg / kg (rozet)’in altına düşmesi bakır eksikliğinin diğer bir belirtisidir. 

 

Bakır kanola bitkisinde; polen oluşumu ve tozlaşmada görev alır, proteinlerin yapısında, karbonhidrat, lipid ve azot metabolizmasında işlev görür. Bu nedenle kanola yetiştiriciliğinde bakır eksikliği görüldüğünde bitki normal bir şekilde gelişmesini sürdüremez, gelişmesi zayıflar. Yaprak uçları beyazlaşmakla kalmayıp yaprak daralır ve küçülme farkedilir. Polen oluşumu ve tozlaşma gerektiği gibi olmadığından bitkinin generatif gelişmesi oldukça fazla etkilenir, çiçek oluşumu gerektiği gibi olmaz.

 

Bakır noksanlığı görülen kanola bitkisinde şelatlı bakır bileşiklerinin yapraktan verilmesi olumlu sonuç alınmasını sağlayabilir. Bakır eksikliği ile mücadelede yapılacak uygulamaların bilinçli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Bakır içeren fungusitler gereğinden fazla kullanıldığında bakır toksisitesine yol açmaktadır. Bu durum söz konusu olduğunda bitkisinin gelişmesinde gerileme olur ve hatta yapraklarda yanmalar görülür.

 

 

Toprak tahliline dayanmayan gübre uygulamaları kanola yetiştiriciliğinde sıkça yapılan hatalı bir tarım uygulamasıdır. Yüksek miktardaki azot gübrelemesi bakır noksanlığını daha da güçlendiren bir etki yaratmaktadır. Ayrıca bakır ve çinko arasında yüksek oranda antagonistik etkileşim söz konusu olduğundan, iki element de birbirlerinin alımına olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu nedenle toprak analizi sonuçlarına göre gübre uygulanması ve uzmanlara danışılması tavsiye edilmektedir.

 

Kanolada bakır noksanlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz 444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak tavsiyelerimizi alabilirsiniz.