DKC6876 Ana Ürün Mısır Tohumu Sıcaklık stresine karşı son derece toleranslıdır. Sulama hatalarına karşı toleransı en yüksek tohum çeşidimizdir. Bundan dolayı su sıkıntısı olan bölgelerde özellikle önerilebilir. En zor şartların çeşididir.
FAO:
700
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) |
Olum Günü:
116
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
16 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Güçlü
Bitki Boyu:
Normal
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-18, Uzunlamasına 38-42
Hektolitre (gr/100 lt)
70-75 gr
Rutubet Atma Hızı:
Normal
Hasatta Yeşil Kalma:
Normal
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
155-160 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Mükemmel
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Normal
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Yüksek