DKC6630 Ana Ürün Mısır Tohumu Sıcak stresine ve kök hastalıklarına karşı son derece toleranslı bir tohum çeşididir. Toprak seçmeden tüm ana ürün koşullarına rahatlıkla ekilebilir.
FAO:
700
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) |
Olum Günü:
116
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9000-10000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
14-16 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Normal
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-20, Uzunlamasına 40-42
Hektolitre (gr/100 lt)
70-75 gr
Rutubet Atma Hızı:
Normal
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
150-155 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Çok yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Yüksek
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Yüksek