DKC6590 Ana Ürün Mısır Tohumu Rutubetini çok hızlı atan bir ana ürün mısır tohumu çeşidi olup, bu özelliği sayesinde ara ürün ve 2.ürün mısır ekimlerine de önerilir. Koçan/dane oranı en yüksek çeşidimizdir. Suyu seven bir mısır tohumu çeşididir. Dolayısıyla su tutma kapasitesi yüksektir. Orta ve ağır bünyeli topraklarda oldukça yüksek bir performans sergiler.
FAO:
650
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) |
Olum Günü:
114
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
GAP (Sanliurfa, Mardin) |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9.000-10.000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Orta ve agir yapili
Sıra Üzeri Sıklık:
14-16 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Çok uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-16, Uzunlamasına 38-40
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Çok iyi
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
150-155 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Yüksek
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Yüksek
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Mükemmel