DKC6589 Ana Ürün Mısır Tohumu Rutubetini çok hızlı atan bir ana ürün çeşidi olup, bu özelliği sayesinde 2. ürün mısır ekimlerine de önerilir. Uzun boylu oluşundan dolayı silajlık amaçlı ekilebilir. Yaprak hastalıklarına karşı toleransı yüksektir (Helminthosporium spp.). Hektolitresi en yüksek mısır tohumu çeşittir.
FAO:
650
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Gaziantep, Diyarbakir, Batman) |
Olum Günü:
114
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
GAP (Sanliurfa, Mardin) |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9.000 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
16 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Çok uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-16, Uzunlamasına 38-42
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Verim Stabilitesi:
Çok iyi
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
150-155 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Normal
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Mükemmel