DKC5741 2. Ürün (İç Anadolu Ana Ürün) Mısır Tohumu Rutubetini çok hızlı atıp,İç Anadolu'da ana ürün ve diğer bölgelerde 2.ürün olarak ekilmesi önerilir.Dane kalitesi mükemmeldir.
FAO:
500
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Iç Anadolu | Dogu Anadolu |
Olum Günü:
107
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Sanliurfa, Mardin) |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9.000-9.500 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
15 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Mükemmel
Bitki Boyu:
Normal
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-18, Uzunlamasına 36-42
Hektolitre (gr/100 lt)
70-75 gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
Sıcak bölgeler 120-130 gün, Serin bölgeler 140-150 gün
Stres Koşullarına Tolerans:
Mükemmel
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Mükemmel
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Çok yüksek