DKC5364 2. Ürün, Ana Ürün (İç Anadolu) İç Anadolu'da ana ürün ve diğer bölgelerde 2.ürün olarak ekilmesi önerilir. Dane kalitesi mükemmeldir.
FAO:
500
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Olum Günü:
108
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
8.930 tohum/da tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Sıra Üzeri Sıklık:
16 cm cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 14-16, Uzunlamasına 40-42
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
120-130 gün Sıcak bölgeler
Stres Koşullarına Tolerans:
Çok yüksek
Sıcak Stresine Tolerans:
Çok yüksek
Yatmaya tolerans:
Çok yüksek
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Çok yüksek
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Yüksek