DKC5364 2. Ürün, Ana Ürün (İç Anadolu) İç Anadolu'da ana ürün ve diğer bölgelerde 2.ürün olarak ekilmesi önerilir. Dane kalitesi mükemmeldir.
FAO:
500
Ana Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Iç Anadolu |
Olum Günü:
105
2. Ürün Yetiştirilme Bölgeleri:
Marmara | Karadeniz | Ege | Akdeniz | GAP (Sanliurfa, Mardin) | Dogu Anadolu |
Kullanım Alanı:
Dane
Tavsiye Edilen Bitki Sıklığı
9.000-9.500 tohum/da
İdeal Toprak Yapısı:
Toprak Seçiciligi Yoktur
Sıra Üzeri Sıklık:
15 cm
Kök ve Gövde Yapısı:
Çok güçlü
Bitki Boyu:
Uzun
Koçan Sıra Sayısı:
Enine 16-18, Uzunlamasına 36-40
Hektolitre (gr/100 lt)
75-80 gr
Rutubet Atma Hızı:
Hasatta Yeşil Kalma:
Çok iyi
Verim Stabilitesi:
Mükemmel
Çıkıştan İtibaren Hasat Olgunluğu
120-130 gün Sıcak bölgeler, 140-150 gün Serin bölgeler,
Stres Koşullarına Tolerans:
Mükemmel
Sıcak Stresine Tolerans:
Mükemmel
Yatmaya tolerans:
Mükemmel
Kök Hastalıklarına Tolerans:
Mükemmel
Yaprak Hastalık Toleransı (HT):
Çok yüksek